Kubus Lonen helpt je bij het afhandelen van alle levensloopregelingen. Zoals je weet, stoppen die per eind 2021. Daarom moeten de levensloopuitkeringen verwerkt worden in de salarisadministratie. Banken en verzekeringsmaatschappijen hebben dit inmiddels aan de rekeninghouders laten weten. Voor zover mogelijk worden de saldi overgemaakt naar werkgevers, die de uitkering in de salarisadministratie moeten verwerken. Dit is ook van toepassing voor DGA’s.

Zo helpen we je

Heb je als werkgever een uitkering ontvangen, dan ontvangen we graag zo snel mogelijk de volgende gegevens:
1. Naam werkgever en naam werknemer
2. Bedrag van de uitkering
3. Indien mogelijk het aantal gespaarde jaren en eventueel reeds genoten levensloopverlofkorting. Is deze informatie niet voor handen, dan kan de werknemer de levensloopverlofkorting in de aangifte IB verwerken.

Heeft de werknemer geen actie ondernomen, dan zal de levensloopinstelling het saldo van 1 november 2021 rechtstreeks naar de werknemer overmaken, onder inhouding van loonheffingen. De werknemer kan een eventuele levensloopverlofkorting dan in de aangifte IB verwerken.

Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij de levensloopregelingen? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon en bel 0485 – 350 636.

Ga naar de bovenkant