Wie ziek wordt tijdens een vakantie, meldt zich direct ziek bij de werkgever. De vakantiedagen worden dan ziektedagen, zodat het verlof blijft staan. Als werkgever kun je wel een doktersverklaring vragen.

Verlofopbouw

Tijdens ziekte loopt de opbouw van wettelijk verlof gewoon door, dit is op jaarbasis 4 maal de arbeidsduur per week. Voor de opbouw van bovenwettelijk verlof kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt in de arbeidsovereenkomst of CAO.

Verlofopname

Ook tijdens ziekte kan je werknemer verlof opnemen, er is dan in feite vrijstelling van de re-integratieverplichtingen. Je werknemer vraagt op de normale manier verlof aan en overlegt (met Arbodienst of behandelend arts) of er medische bezwaren zijn. Formeel kun je als werkgever alleen verlof afschrijven na toestemming van de werknemer. Leg dus vooraf en duidelijk vast hoeveel verlof er wordt afgeschreven. In je CAO kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt voor het afschrijven van verlof tijdens ziekte, laat dit dus controleren.

Verlof vervallen

Standaard vervalt wettelijk verlof een half jaar na afloop van het kalenderjaar. Bovenwettelijk verlof vervalt na 5 jaar. Ook tijdens ziekte kan verlof komen te vervallen, tenzij je werknemer kan aantonen dat opname niet mogelijk is. Als je werknemer re-integratieverplichtingen heeft, dan kan al snel worden aangenomen dat de werknemer verlof kan opnemen (met vrijstelling van die re-integratieverplichtingen).

Doorbetaald verlof

Verlofdagen worden tijdens ziekte altijd tegen 100% uitbetaald, ook als er bijvoorbeeld 70% ziekgengeld wordt betaald. Laat ons dus weten wanneer een zieke werknemer verlof opneemt.

Wil je meer weten, over verlof tijdens ziekte en wat dat voor jou als werkgever betekent, neem dan contact op met je vaste contactpersoon en bel 0485 – 350 636.

Ga naar de bovenkant