Voor de vervaltermijnen maken we onderscheid tussen wettelijk en bovenwettelijk verlof.

Wettelijk verlof

Elke werknemer heeft jaarlijks recht op 4 maal de arbeidsduur per week. Bij een werkweek van 20 uur per week, gaat dit dus om 80 uur per jaar. Standaard vervalt wettelijk verlof een half jaar na afloop van het kalenderjaar. Dit betekent dat het in 2021 opgebouwd verlof, op 1 juli 2022 komt te vervallen. Bij een hoge werkdruk zal je werknemer niet in staat zijn om het wettelijk verlof binnen de termijn op te nemen. In dat geval geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Bovenwettelijk verlof

Al het extra verlof, volgens de afspraken in CAO, arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst. Standaard vervalt bovenwettelijk verlof na 5 jaar. Voor de verjaring van bovenwettelijk verlof kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt in arbeidsovereenkomst of CAO.

Afboeken tijdens ziekte

Ook tijdens ziekte kan verlof komen te vervallen, tenzij de werknemer kan aantonen dat opname niet mogelijk is. Als de werknemer re-integratieverplichtingen heeft, dan kan al snel worden aangenomen dat de werknemer verlof kan opnemen (met vrijstelling van de verplichtingen).

Waarschuw vooraf

Elke werknemer moet de gelegenheid krijgen om verlof op te nemen. Het is verstandig om je werknemers tijdig en schriftelijk te waarschuwen dat het verlof komt te vervallen, zodat zij nog tijd hebben om verlof in te plannen. Stuur bijvoorbeeld jaarlijks in januari een mail, waarin staat dat het resterende wettelijk verlof van het voorgaande jaar per 1 juli as komt te vervallen.

Wil je meer weten, over het afboeken van verlof en wat dat voor jou als werkgever betekent, neem dan contact op met je vaste contactpersoon en bel 0485 – 350 636.

Ga naar de bovenkant