Standaard wordt rekening gehouden met een zogenaamde hoge WW-premie. Voldoet een arbeidsovereenkomst aan alle voorwaarden, dan mogen we in de salarisadministratie rekening houden met een lage WW-premie. Het premievoordeel voor jou als werkgever is dan 5%, bij een brutosalaris van € 1.000 dus € 50 per maand.

Voorwaarden

De lage WW-premie mag worden toegepast als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk is vastgelegd en door werkgever en werknemer is ondertekend. Verder moet het aantal te werken uren duidelijk zijn vastgelegd en overeenkomen met het rooster op de salarisstrook.
Onder schriftelijke vastlegging wordt ook een digitale handtekening of instemming via e-mail of HR-systeem verstaan. Instemming via e-mail is vooral handig bij een verlenging of aanpassing van het aantal uren. Stuur dan wel een kopie van de e-mail naar de salarisadministratie.
De peildatum is steeds de 1e van de maand. Dus als een arbeidsovereenkomst op de 1e van de maand niet is ondertekend, kan de lage WW-premie pas vanaf de volgende maand worden toegepast.

Uitzonderingen

1. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en niet meer dan 12 uur per week werken. Voor hen geldt altijd de lage WW premie.
2. Werknemers met een BBL-overeenkomst (ondertekend door school, leerling en werkgever). Als deze overeenkomst bij de salarisadministratie wordt bewaard, geldt de lage WW premie.
3. Werknemers die binnen 2 maanden uitdienst gaan. Voor hen geldt de hoge WW premie, tenzij ze onder 1 vallen.
4. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor minder dan 35 uur per week, die binnen een kalenderjaar meer dan 30% extra uren verloond kregen. Voor hen geldt de hoge WW premie.

Weet je al zeker dat je een contract voor bepaalde tijd wilt omzetten naar onbepaalde tijd? Dan kun je dat op elk gewenst moment omzetten. Hoe eerder, hoe meer premie je bespaart. Wacht dan niet totdat het contract voor bepaalde tijd is afgelopen.

Wil je meer weten, over de lage WW-premie en wat dat voor jou als werkgever betekent, neem dan contact op met je vaste contactpersoon en bel 0485 – 350 636.

Ga naar de bovenkant