De afgelopen tijd hebben veel werknemers vaker thuis gewerkt. Normaal gesproken zou de vaste reiskostenvergoeding dan aangepast moeten worden. In verband met de Coronacrisis mag deze vergoeding onbelast worden doorbetaald, tot 1 oktober 2021. We zetten de belangrijkste punten op een rijtje.

Tot 1 oktober 2021

Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend. Voor nieuwe medewerkers en gewijzigde reisafstanden (bijvoorbeeld verhuizing), moet wel rekening worden gehouden met het thuiswerken.

Vanaf 1 oktober 2021

Intussen is duidelijk dat veel werknemers deels thuis blijven werken. Het advies is dan om de vaste reiskostenvergoeding opnieuw te (laten) berekenen.
Je kunt de reiskostenvergoeding op basis van de 214-dagenregeling blijven betalen, als de werknemer op minimaal 128 dagen naar een vaste werkplek reist. Het aantal genoemde dagen van 214 en 128 geldt voor fulltimers en per kalenderjaar. De thuiswerkdagen van 1 januari t/m 30 september 2021 tellen onder bepaalde voorwaarden mee voor de 128-dagen bepaling.

Een rekenvoorbeeldje:
Je werknemer werkt 2 dagen per week thuis. De enkele reisafstand van zijn woning naar de vaste plek voor zijn werk is 25 kilometer. De vaste onbelaste reiskostenvergoeding is dan voor het hele jaar maximaal 85 dagen (2/5 x 214) x 50 kilometer x €0,19 = €813,20. Per maand kun je de werknemer voor deze reizen een vaste onbelaste vergoeding betalen van €67,77, als de werknemer in het kalenderjaar op minstens 51 dagen (2/5 x 128) naar de vaste plek reist.

Wil je meer weten over reiskosten en thuiswerken? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon en bel 0485 – 350 636.

Ga naar de bovenkant