Wat gaat er veranderen bij de WW-premies?

Van 1 augustus t/m 31 december 2021 wordt de WW-premie verlaagd (bij een 4 weken periode gaat de verlaging 16 augustus 2021 in). De lage WW-premie wordt 0,34% (was 2,7%) en de hoge premie wordt 5,34% (was 7,7%). Bij een brutosalaris van € 1.000 levert dit ongeveer € 24 per maand aan premievoordeel op voor jou als werkgever. Kubus Lonen verwerkt deze verlaging automatisch bij alle salarisstroken.

Zijn je contracten op orde?

De lage WW-premie mag worden toegepast als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk is vastgelegd en door werkgever en werknemer is ondertekend. Verder moet het aantal te werken uren duidelijk zijn vastgelegd en overeenkomen met het rooster op de salarisstrook. Bij een brutosalaris van € 1.000 bedraagt het verschil tussen hoge en lage premie ongeveer € 50 per maand.
Overleg met je contactpersoon of je contracten aan de voorwaarden voldoen!

Per 1 januari 2022 nóg een aanpassing.

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de WW-premie onderscheid gemaakt tussen grote en kleine werkgevers. Een kleine werkgever heeft een loonsom kleiner dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar (2021 € 865.000). Het verschil in premie zal ongeveer 1,1% bedragen.

Kubus Lonen zal alle bovenstaande regelingen verwerken in je salarisstroken. Daar hoef je verder geen actie in te ondernemen. Als je meer wilt weten over de aanpassingen in de WW-premies, neem dan contact op met je vaste contactpersoon en bel 0485 – 350 636.

Ga naar de bovenkant