Per 1 januari 2022 mag je als werkgever een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding verstrekken van maximaal € 2,00 per dag. De onbelaste woon-werkvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer blijft bestaan.
De werkgever mag per dag kiezen tussen de thuiswerk- of reiskostenvergoeding, voor dezelfde dag mag je niet beide vergoedingen betalen.

Vaste vergoeding per maand in 2022

Voor het gemak kun je vaste afspraken maken over het aantal dagen dat de medewerker thuis werkt en het aantal dagen op kantoor. Op basis hiervan kun je een vaste vergoeding toekennen. Als er incidenteel een dag extra thuis of op kantoor wordt gewerkt, heeft dat geen invloed. Bij structurele wijzigingen dient de vaste vergoeding wel opnieuw berekend te worden.
Werkt de werknemer een deel van de dag thuis en de rest op kantoor, dan kiest de werkgever voor een volledige dag thuiswerk- of reiskostenvergoeding.
Laat ons weten op welke dagen je werknemer thuis of op kantoor werkt, zodat we de vaste vergoeding opnieuw kunnen berekenen.

Voorbeeld:
Mark werkt 5 dagen per week, waarvan 2 dagen thuis en 3 dagen op kantoor.
Enkele reisafstand: 20 kilometer

Reiskostenvergoeding: € 82
3/5e van 214 dagen = 129 dagen
129 dagen x (40 kilometer x € 0,19)/12

Thuiswerkkostenvergoeding: € 14
2/5e van 214 dagen = 86 dagen
(86 dagen x € 2)/12
Mark mag per maand maximaal € 82 + € 14 = € 96 vergoeding ontvangen.

Wil je meer weten, over de thuiswerkvergoeding en wat dat voor jou als werkgever betekent, neem dan contact op met je vaste contactpersoon en bel 0485 – 350 636.

Ga naar de bovenkant